TIM

Tim stomatološke ordinacije TIA DENTICO čine doktori-specijalisti iz svih oblasti stomatologije, sa jednim ciljem – da Vam pruže najkvalitetniju moguću uslugu.

Prof.dr Ankica Mitić
Specijalista Stomatološke protetike
br. licence 101087

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini, odsek stomatologija 1981.

Specijalističke studije završila 1988.na Stomatološkom fakultetu u Prištini.
Titulu magistra Stomatoloških nauka stiče odbranom magistarske teze 1992.god. a zvanje doktora Stomatoloških nauka odbranom doktorske disertacije 2007.god.
Autor je brojnih stručnih i naučnih radova iz oblasti Stomatološke protetike.
Šef je klinike za stomatološku protetiku stomatološkog odseka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Pored kliničkog rada,uključena je u nastavu kao predavač na predmetima Pretkliničke, Kliničke Stomatološke protetike i Gnatologije.
Pored edukacije studenata , mentor je brojnim lekarima na specijaliaciji.
Član predsedništva Srpskog lekarskog društva Kosova i Metohije.


Spec. dr. stom. Tatjana Mitić
Specijalista ortopedije vilica
br. licence 302749

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini, odsek stomatologija 2009.godine.
Specijalističke studije završila 2018.na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
Autor je brojnih stručnih i naučnih radova iz oblasti stomatologije.
Aktivno se usavršava posećujući kako domaće tako i međunarodne stručne skupove, seminare i kurseve iz oblasti stomatološke protetike,estetske i rekonstruktivne stomatologije.

Honorarni saradnici, lekari specijalisti svih oblasti stomatologije

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh