Snimanje zuba vršimo u cilju dijagnostike pacijenata naše ordinacije

Snimanje zuba – Rendgen je nezaobilazno pomoćno dijagnostičko sredstvo koje se u medicini i stomatologiji koristi već više decenija. Savremeni (digitalni) pristup poštujući potrebe savremene stomatološke dijagnostike postao je realnost i kod nas i predstavlja samo jedan deo moderne opreme sa kojom naša stomatološka ordinacija raspolaže.

 

• Zračenje koje emituju digitalni rendgeni je znatno smanjeno (za 90%).
• Digitalni rendgen aparat sada koristi senzore koji prenose sliku direktno na monitor kompjutera. Veći snimak pomaže da pacijent bolje i lakše razume objašnjenja stomatologa i omogućava doktoru da uveća posebne delove zuba.
• Digitalni rendgen je mnogo brži, a digitalnom snimku je potrebno vrlo malo da bi se pojavio na monitoru.
• Mogu se čuvati u elektronskom obliku, što olakšava praćenje zdravlja Vaših zuba kroz vreme.
• Elektronski oblik skladištenja omogućava transfer snimaka ukoliko je to potrebno (osiguravajućoj kući ili lekaru u inostranstvu).

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh