bruksizam

Škripanje zubima – BRUKSIZAM

Bruksizam je stručni izraz za prekomerno, forsirano stiskanje i škripanje zubima koje nije povezano sa žvakanjem hrane, a pogotovo se javlja noću. Pri tome nastaje neobično dugo i nefiziološki jako opterećenje zuba i njihovih potpornih struktura. Ta navika je često u vezi sa emocionalnim stresovima, napetošću, strahom ili zamorom pri čemu je nesvesno stiskanje zuba povezano sa snažnim pokretima donje vilice levo-desno i napred-nazad zbog čega dolazi do škripanja i trošenja zuba brušenjem zub o zub.

bruksizam

Bruksizam je veoma česta pojava, pogotovo kod osoba starijih od 25 godina bez obzira na pol. Međutim i deca mogu da imaju ovaj problem iako je to kod njih uglavnom povezano sa postojanjem nelagodnosti zbog prehlade, infekcije uha ili alergija i u najvećem broju slučajeva prolazi spontano ne ostavljajući nikakve posledice.

bruksizam1

Kada žvaćemo hranu, razvijamo silu od oko 175 p po cm2 površine zuba. Kada noću škripimo zubima nema hrane da ublaži ovaj pritisak tako da je jačina sile sada oko 300 p ili više. To je dovoljno da prouzrokuje trajno oštećenje zuba, uključujući i pucanje zubne gleđi, prelome zuba, povlačenje desni sa vratova zuba, oštećenje potpornog aparata zuba koje dovodi do gubitka zuba, oštećenje donjoviličnog zgloba… Vremenom dolazi do pojave izuzetno jake osetljivosti zuba i bolova u zglobovima, ušima i glavi, što stvara veliku napetost i nervozu kod pacijenata.

Kako otkriti bruksizam?

Obzirom da se uglavnom javlja noću, većina pacijenata nije ni svesna da ima problem dok ga partner ne upozori na to ili dok ne primeti neki od simptoma.

Treba obratiti pažnju na:

1. bol u zglobovima, ušima ili glavi koji se javlja odmah po buđenju i traje tokom dana;
2. povećanu osetljivost zuba na hladno, pritisak ili druge nadražaje;
3. pojava zaravnjenosti griznih površina zuba kao i smanjenje visine prednjih zuba.

Kako se leci bruksizam?

Ukoliko posumnjate da škripite zubima obavezno se javite svom stomatologu da bi sanirali postojeća i sprečili dalja oštećenja.

U stomatološkoj ordinaciji će vam na osnovu vašeg otiska zuba biti izrađen silikonski štitnik za zube tzv. night-guard tray koji ćete nositi u toku noći na zubima i tako sprečiti dalje trošenje zuba i bolove u zglobovima.

bruksizam2

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh